พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่อาย

สถานที่จัดกิจกรรม: เทศบาลตำบลแม่อาย, วันที่จัดกิจกรรม: จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 572 คน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อายได้มอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่อาย ได้แก่
1. นางอำไพร ปันชัย และ
2. นางอรภา แก้วงาม
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นระยะเวลา 12 เดือนโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทั้ง 2 ท่าน
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลแม่อาย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน