พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

เทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์ รับสมัครและคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา

ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 440 คน
ประกาศเทศบาลตำบลแม่อาย
-มีความประสงค์ รับสมัครและคัดเลือก
ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา
-ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมงและไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน ได้ค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๑ ปี
ระยะเวลาสมัคร ระหว่างวันที่ ๔- ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
-สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
๐๕๓-๔๕๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐
คลิ๊ก  เอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลับสู่ด้านบน